Tema: Odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje
Prijedlog dva nastavna sata ili integrirani projekt ( autor. Branka Pastuović )