Stripovi za završni dio sata - nastavna jedinica Životne vještine.

Zadatak je da učenici upišu dijaloge u prazne oblačiće.


Kašnjenje.png

KašnjenjeNenasilno ponašanje.png

Nenasilno ponašanje