MZOS - Kurikulum zdravstvenog odgoja


Svrha zdravstvenog odgoja je uspješan razvoj djece i mladih da bi stasali u zdrave, zadovoljne, uspješne,samosvjesne i odgovorne osobe.
Program Zdravstvenog odgoja temelji se na holističkom poimanju zdravlja, koje obuhvaća očuvanje zdravlja i kvalitete života, humane odnose među spolovima i ljudsku spolnost, prevenciju ovisnosti, kulturu društvene komunikacije i prevenciju nasilničkog ponašanja.
capture-20130113-182022.png
capture-20130113-184229.png

capture-20130113-183610.png

capture-20130113-183711.png

28710516343966257_Y8alZLHQ_c.jpg