Kurikulum 4.razreda

MZOS - Kurikulum zdravstvenog odgoja


Svrha zdravstvenog odgoja je uspješan razvoj djece i mladih da bi stasali u zdrave, zadovoljne, uspješne,samosvjesne i odgovorne osobe.
Program Zdravstvenog odgoja temelji se na holističkom poimanju zdravlja, koje obuhvaća očuvanje zdravlja i kvalitete života, humane odnose među spolovima i ljudsku spolnost, prevenciju ovisnosti, kulturu društvene komunikacije i prevenciju nasilničkog ponašanja.
capture-20130113-182022.png

capture-20130113-185753.png

capture-20130113-185825.png

capture-20130113-185919.png

capture-20130113-185956.png


zivim-zdravo-od-utorka-nova-emisija-na-24sata-televiziji-504x335-20120312-20120319140530-343d6cd1504aa2e3fc2b45fd909e6ff5.jpg