Za zo4r.png

Polaskom u školu dijete pokazuje sve navike stečene u domu i obrazovnim ustanovama u kojima je stjecalo iskustva življenja.

U zajednici s vršnjacima i ostalim učenicima u školi važno je slijediti pravila igre kako bi školovanje bilo zanimljivo, korisno i po dobru zapamćeno za budućnost.

Teme koje se obrađuju na Satovima razrednika, a u okviru KZO jesu čisto prezentiranje vještina koje su učenici već stekli. Naravno da u tim vještinama ima dosta mjesta za nadogradnju, a nerijetko i za ispravak. Tu je uloga učitelja nemjerljiva i dokazana već odavno. Pa što je novo?

Ništa!

KZO učitelji razredne nastave provode oduvijek. Samo što nije bio objavljen u pisanome obliku

jednakom za sve. Na ovim stranicama donosimo vam primjere koji bi mogli biti zanimljivi vašim učenicima,

roditeljima i vama. Svakako računamo na vašu potporu. Želimo vasohrabriti da date svoj doprinos pa vas pozivamo

da nam se javite i priložite svoje ideje, mišljenja,preporuke...,a sve s ciljem razmjenjivanja iskustava i znanja koja ćemo

upotrijebiti za zanimljiviju, motiviraniju i poticajniju nastavu.

Želimo potaknuti DIJELJENJE. Ne nudimo gotova rješenja već poticaje razne vrste.

Zašto na ovaj način?Zato da uz obradu tema ZO povežemo iostale teme iz NOK-a.